הכתבה נכתבה בשיתוף BEST LINKS

במבט על
קופת גמל הוא שם כללי לסוג נפוץ מאוד של תכניות השקעה. הן פועלות בכפוף לחוקים מסוימים. בפועל, מדובר לרוב על חסכון לטווח בינוני או ארוך ועל קופת גמל מסוג "קופת גמל לתגמולים". 

קופות גמל שונות מקרנות פנסיה, בכך שאין בהן רכיב ביטוחי, אלא מדובר בחסכון בלבד. 

הטבות מס
החוסכים בקופות הגמל נהנים מהטבות מס משמעותיות וזה הוא אחד היתרונות הבולטים שלהן. אם החיסכון מתבצע במסגרת עבודה כשכיר, ישנן הקלות מס לגבי הפקדות העובד וגם המעסיק. ישנן הקלות מס משמעותיות, גם לגבי שימוש בקופת גמל כעצמאי. בין השאר, "תיקון 190" קבע כי ניתן למשוך כספים מקופת גמל מעל לגיל 60, תוך תשלום מס על הרווח הנומינאלי, בגובה 15%. זאת, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים, כולל קבלת קצבה חודשית גם ממקור אחר. 

גיוון בהשקעות 
רווחי קופות הגמל, מגיעים מהשקעת כספי החוסכים. מסלול ההשקעה בקופות הגמל יכול להיות ממוקד באפיק השקעה ספציפי, דוגמת אגרות חוב. הוא גם עשוי להיות מסלול בעל כמה אפיקי השקעה במקביל, תוך התחשבות בגיל מבחינת מידת הסיכון - הסיכון יהיה נמוך יותר, ככל שגיל הלקוח גבוה יותר. ניהול ההשקעה מתבצע לרוב בידי החברה שמנהלת את קופת הגמל, אך עשויה להיות גם אפשרות של ניהול בידי החוסך עצמו. במקרה כזה, מדובר על מסלול קופת גמל אישית (או IRA - Individual Retirement Account). 

סוגי הקופות
עד שנת 2008 (לא כולל) קופות הגמל היו מיועדות למשיכת כסף חד פעמית. מ-2008 ואילך, קופות הגמל מיועדות לקצבה חודשית. לפני מספר שנים, בשנת 2016, הושקו גם קופות גמל להשקאה – המספקות גמישות רבה לחוסכים בהן. בין השאר, הן מאפשרות למשוך כספים (עם תשלום 25% מס על הרווח הריאלי) בכל נקודת זמן בה מעוניינים לעשות זאת, לקבל החל מגיל 60 קצבה חודשית פטורה ממס הכנסה וממס על הרווחים שנצברו ולהפקיד עד 71,000 ש"ח בשנה, כאשר הכסף נזיל. מה זה אומר שהכסף נזיל? זה אומר שניתן למשוך אותו בכל עת והוא יכנס לחשבון הבנק של הלקוח בתוך מספר ימי עסקים.

עוד נקודות חשובות
קופות הגמל עובדות על פי תקנון ידוע מראש, שתקף לגבי כל החוסכים (אשר מכונים "עמיתים" אגב). הקופות גובות דמי ניהול, שאינם קשורים לתשואות שהקופה משיגה. זאת, מהיתרה שצבר החוסך ועד לתקרות ידועות, מוגדרות מראש. אגב, אחוז דמי הניהול בפועל, לרוב נמוך יותר מהתקרה. בנוסף, הלקוח יכול להתמקח במסגרת תקרה זו והוא עשוי לקבל דמי ניהול נמוכים יותר מכפי שהוצע לו בהתחלה. במצב של מות החוסך בקרן, הכספים יועברו למי שהוגדרו על ידו מראש כ"מוטבים". החוסך רשאי להעביר את ניהול קופת הגמל שלו לחברת ניהול אחרת, בכל זמן שיבחר, מבלי שיחויב למשוך את הכספים.